اطلاعیه تغییر ساعت اداری دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ شنبه 24 دی

به استحضار همکاران ارجمند می رساند پایان ساعت کاری امروز شنبه مورخ 24 دی ماه ساعت 13 می باشد.

لذا ساعت بازگشت سرویس های کارمندی دانشگاه ساعت 13 به سمت اصفهان خواهد بود.

اداره کل روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

دی

روز: 

24