اطلاعیه مهم #فعالیت_های دانشگاه صنعتی اصفهان در روز شنبه ۱۷ دی ماه 

امتحانات دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت #حضوری برگزار می شود

 
به استحضار دانشگاهیان ارجمند دانشگاه صنعتی اصفهان می‌رساند با عنایت به اطلاعیه کمیته اضطرار استانداری اصفهان، فعالیت‌های دانشگاه در روز شنبه ۱۷ دی ماه به صورت زیر می باشد.

 کلیه امتحانات به صورت #حضوری برگزار خواهد شد.  
  
کارکنان مبتلا به بیماری های قلبی، عروقی، ریوی مزمن و بیماری های زمینه ای و همچنین بانوان باردار و کارکنان خانم دارای فرزند دبستانی و زیرشش سال، با هماهنگی مدیر مربوطه می توانند فعالیت های خود را به‌صورت #دورکاری پیگیری کنند. این افراد باید توسط مدیر مربوطه به مدیر امور اداری دانشگاه معرفی شوند.

داره کل روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان  
  
#دانشگاه_صنعتی_اصفهان  
#چهلستون_دانش_فناوری  
#iut  
#isfahan_University_of_Technology

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

دی

روز: 

16