اطلاعیه مهم برقراری فعالیت های دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۲ و ۱۳ دی ماه

به استحضار دانشگاهیان ارجمند دانشگاه صنعتی اصفهان می رساند با توجه به نظر هیئت رئیسه دانشگاه کلیه فعالیت های ۱۲ و ۱۳ دی ماه طبق روال قبل برقرار می باشد.

️صرفا برگزاری کلاس های آموزشی #دروس_نظری در این روزها با نظر استاد مربوطه قابل برگزاری به صورت #مجازی در سامانه یکتا است و امتحانات به صورت #حضوری برگزار خواهد شد.

اداره کل روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان 

تاریخ

ماه: 

دی

روز: 

11