اگهی دعوت به همکاری دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي کارشناسي  و كارشناسي ارشد مهندسي عمران در يكي از گرايش هاي سازه ، هيدروليک وسيالات، خاک و ژئوتکنيک فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور  با عنوان  شغلي كارشناس آزمايشگاه دانشكده مهندسي عمران دعوت به همكاري مي­نمايد.

مهارت هاي لازم:

1- توانائي در طراحي و ساخت و بروز رساني وسايل و دستگاههاي آزمايشگاهي مهندسي عمران

2- توانائي در تعمير و سرويس دستگاههاي آزمايشگاهي در حوزه مهندسي عمران

3-داراي توانائي در حوزه برنامه ريزي آموزشي مرتبط با آزمايشگاه جهت سرويس دهي در چند آزمايشگاه به صورت هم زمان

4-داراي توانائي در تدريس دروس آزمايشگاهي مهندسي عمران

 داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@ofحداكثر تا تاريخ 15/10/1401 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907  آقاي يوسفيان از ارسال کامل مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند./

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني براي آقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدرک کارشناسي ،35 سال براي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد تا تاريخ 15/10/1401  

شرايط اختصاصي:

1- موفقيت در آزمون كتبي تخصصي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

2- افردي که داراي معدل بالاتر وسوابق کاري مفيد وموثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي حداكثر در دو صفحه .

دریافت فرم برگ درخواست همکاري با دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان

 

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

دی

روز: 

7