اطلاعیه آموزشی (تحصیلات تکمیلی)

 

به اطلاع دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی دانشگاه میرساند

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری برای دانشجویانی که در ترم جاری (1-1401)

فارغ­التحصیل خواهند شد تا پایان بهمن ماه، (یکشنبه 30/11/1401) تمدید شد.

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

آذر

روز: 

26