اطلاعیه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه در مورد طرح ملي پایش سلامت روان دانشجویان 1401 

قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در همه مقاطع
 ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی به حضور شما عزيزان به اطلاع ميرساند جهت شرکت در طرح ملی پایش سلامت روان دانشجویان به آدرس: https://portal.saorg.ir/mentalhealth   مراجعه فرمایید و پس از دریافت خروجی، آن را ظرف مدت 2 ماه از زمان شروع نیمسال به پذیرش مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تحویل فرمائید.
نکته مهم: شرکت در این طرح الزامی است.

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

شهريور

روز: 

24