اطلاعيه تزريق نوبت سوم واكسن كرونا ویژه نودانشجويان متقاضی خوابگاه‌هاي دانشجویی

 

ضمن خير مقدم به نودانشجويان عزيز؛ به اطلاع مي‌رساند طبق دستورالعمل قرارگاه عملياتي ستاد ملي مديريت كرونا، تزريق نوبت سوم واكسن كرونا جهت سکونت در سراهای دانشجویی ضروري است. لذا خواهشمند است نودانشجويان محترم قبل از حضور در دانشگاه نسبت به تزريق نوبت سوم اقدام نمايند.

 

 

اداره کل امور دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

اداره سراهای دانشجویی

 

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

شهريور

روز: 

20