فراخوان رقابت طراحی پوستر کارآفرینی ویژه دانشجویان خلاق

شرایط آثار برگزیده: گویایی، خلاقیت و نوآوری

شما میتوانید آثار ارزشمند خود را با محتوای معرفی کارآفرینی تا تاریخ 13 شهريورماه 1401 در قالب پوستر در سایز A4 طراحی و بصورتPDF به آدرس ایمیل

moazzeni@cc.iut.ac.ir

ارسال فرمایید.

به پوسترهای برگزیده توسط داوران، جوایزی اهداء خواهد شد.

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان

شماره تماس:33911925 

 

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

شهريور

روز: 

7