پیام رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت روز کارمند

بسمه تعالی


سرمایه عظیم و ارزشمند دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارکنان شریف و خدومی است که در سنگر علم و دانش ، متعهدانه و دلسوزانه در تلاش و تکاپو هستند. بی شک جایگاه رفیع این دانشگاه، محصول دانش و بینش والای کارکنان آن در تمام عرصه های اداری، پشتیبانی، آموزشی و آزمایشگاهی است. اینجانب ، برخود لازم می دانم ، روز کارمند را به خادمان علم و فناوری کشور صمیمانه تبریک عرض نماییم.

سید علی محمد میرمحمدی میبدی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان 

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

شهريور

روز: 

4