ثبت نام در سامانه راهپيمايي با شكوه اربعين

 

 سامانه  ثبت نام راهپیمایی باشکوه اربعین فعال است.
برای ثبت نام به سامانه ستاد عتبات دانشجوی اصفهان به نشانی زیر مراجعه نمایید.

 

 
تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

شهريور

روز: 

2