برنامه زمانبندي سرويس ميدان جمهوري و مترو

به اطلاع دانشگاهيان محترم مي رساند، با توجه به از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه و افزایش آمار مسافر، ازروز شنبه بيست وهفتم فروردين ماه سرويس هاي ميدان جمهوري و پايانه مترو قدس طبق زمانبندي پیوست برقرار می باشد.
شايان ذكر است راهنماي خطوط سازمان اتوبوسراني اصفهان منتهي به ايستگاه هاي مترو در سطح شهر  در قسمت راهنماي وبگاه اداره نقليه به نشانی transport.iut.ac.ir قرارداده شده است تا دانشجويان عزيز بتوانند تا حد امكان جهت تردد از مترو وسرويس اتوبوس پايانه قدس استفاده نمايند.

سرویس های مترو

سرویس های میدان جمهوری

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

فروردین

روز: 

24