اطلاعیه شماره ۲ از سرگیری آموزش حضوری تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه صنعتی اصفهان

ضمن تبریک مجدد سال جدید و آرزوی سلامتی برای دانشجویان ارجمند ، بنا بر تصمیمات ستاد ملی کرونا در خصوص الزام شروع آموزش حضوری دانشگاه ها در تمام مقاطع تحصیلی به منظور کیفیت بخشی به آموزش، پیرو اطلاعیه قبلی برنامه تکمیلی حضوری شدن دانشگاه صنعتی اصفهان به شرح پیوست اعلام میشود.

تاریخ

سال: 

1401

ماه: 

فروردین

روز: 

14