اطلاعيه " پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي همه دانشگاهها در مقطع كارشناسي ارشد 1401"

   دانشگاه صنعتي اصفهان  بر اساس دستورالعمل اجرايي آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان سازمان سنجش آموزش كشور جهت پذيرش بدون آزمون دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در سال تحصيلي1402 - 1401، از بين دانش آموختگان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته ورودي سال تحصيلي 1397 (كه در 8 نيمسال فارغ التحصيل شوند) و دانشجويان  دو رشته ‌اي ورودي سال تحصيلي 1396 (كه در 10 نيمسال فارغ التحصيل شوند) در اين دانشگاه و ساير دانشگاه‌هاي دولتي دانشجو مي پذيرد.

تذكر مهم: پذيرش قطعي و نهايي متقاضيان، منوط به كسب حدنصابهاي آيين نامه، شرايط مورد نظر دانشگاه و تاييد نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور است.

الف: شرايط لازم:متقاضي بايد در مدت 6 نيمسال (قبل از شروع ترم هفتم)، سه چهارم واحدهاي درسي را گذرانده ‌باشد و از لحاظ ميانگين كل در محدوده پانزده درصد بالايي دانشجويان هم رشته و هم ورودي در دانشگاه خود باشد. به دليل شيوع كرونا و با موافقت وزارت عتف، حداقل واحد گذرانده شده براي ورودي هاي 1397 تا 4 واحد قابل كاهش است به شرطي كه در نيمسال دوم 1400-1399 به تاييد دانشگاه واحد حذف شده در كارنامه داشته باشند.   

تبصره 1: امكان ارائه درخواست براي تمامي دانشجويان كارشناسي ورودي 1397 دانشگاه صنعتي اصفهان كه از لحاظ ميانگين كل در محدوده بيست و پنج درصد بالايي دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود در اين دانشگاه باشند وجود دارد ولي امكان استفاده‌ي ده درصد با اولويت پايين‌تر منوط به عدم تقاضا يا انصراف پانزده درصد با اولويت بالاتر و عدم تكميل ظرفيت پذيرش بدون آزمون رشته مربوطه در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد.

  1. آخرين مهلت فراغت از تحصيل براي متقاضيان بدون آزمون 1401/6/31   است.
  2. پذيرش براي سال تحصيلي بلافاصله پس ازدانش‌آموختگي و صرفا براي همان سال امكانپذير مي‌باشد.
  3. براي دانشجويان تحصيل همزمان در دو رشته، مدت مجاز حداكثر 10 نيمسال تحصيلي مي‌باشد.

نكات مهم:

  1. در صورت احراز مغايرت اطلاعات وارد شده درسامانه گلستان پرونده متقاضي از روند بررسي خارج خواهد شد.
  2.  

ضرورت دارد واجدين شرايط حداکثر تا تاريخ  1400/10/30   نسبت به ثبت نام از طريق سامانه گلستان اقدام نمايند.

درخواست داوطلبين پس از اتمام مهلت ثبت نام بررسي و نتيجه پذيرش در اسرع وقت  از طريق وب سايت دانشگاه صنعتي اصفهان اداره تحصيلات تكميلي اعلام خواهد شد.

https://tahsilat-takmili.iut.ac.ir/

دانشگاه صنعتي اصفهان از جمله دانشگاههاي  بزرگ و برتر كشور بوده و داوطلبين محترم با مراجعه به سايت دانشگاه www.iut.ac.ir  مي‌توانند به اطلاعات بيشتري، از جمله لينكهاي ارتباط به وبسايت كليه دانشكده ها و پژوهشكده ها دست يابند.

 داوطلبين محترم جهت هر گونه سوال مي توانند در وقت اداري با شماره تلفن 33912725-031 تماس گرفته و يا با ايميل graduate_e@of.iut.ac.ir   سوال خود را مطرح نمايند.

راهنماي ثبت نام و دريافت اطلاعيه 

دريافت فرم گواهي ممتازي دانشجويان دانشگاههاي دولتي-ويژه متقاضيان ورود به دوره کارشناسي ارشد بدون آزمون سراسري

رشته و گرايش‌هاي كارشناسي ارشد سال 1401

رشته و گرايش

مهندسي مواد

شناسايي وانتخاب مواد مهندسي

خوردگي حفاظت مواد

جوشكاري

استخراج فلزات

بيومواد

مهندسي معدن

فراوري مواد معدني

مكانيك سنگ

استخراج مواد معدني

اكتشاف مواد معدني

اكتشاف نفت

مهندسي صنايع

بهينه سازي سيستم ها

لجستيك و زنجيره تامين

سيستم هاي كلان

مهندسي شيمي

جداسازي

طراحي فرايند

مهندسي پليمر

مخازن هيدروكربوري (مهندسي نفت)

بيوتكنولوژي

مهندسي مكانيك

تبديل انرژي

ساخت و توليد

طراحي كاربردي

مهندسي عمران

سازه

مديريت منابع آّب

آب و سازه هاي هيدروليكي

محيط زيست

ژئوتكنيك

راه و ترابري

مهندسي برق و كامپيوتر

مدارهاي مجتمع الكترونيك

قدرت – سيستم هاي قدرت

قدرت- الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي

مخابرات - مخابرات سيستم

مخابرات - مخابرات ميدان و موج

مخابرات - شبكه هاي مخابراتي

كنترل

مهندسي پزشكي- بيوالكتريك

كامپيوتر - نرم افزار

كامپيوتر - معماري سيستم كامپيوتر

كامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيكز

كامپيوتر – علوم داده

كامپيوتر – رايانش امن

رياضي

آمار اقتصادي و اجتماعي

رياضي كاربردي - علوم داده

رياضي كاربردي- آناليز عددي

رياضي كاربردي- بهينه سازي

رياضي كاربردي- كد و رمز

رياضي كاربردي- معادلات ديفرانسيل و سيستم‌هاي ديناميكي

رياضيات و كاربردها - جبر

رياضيات و كاربردها - آناليز

رياضيات و كاربردها- هندسه و توپولوژي

رياضيات و كاربردها - گراف و تركيبيات

فيزيك

فيزيك ماده چگال

فيزيك هسته اي   

فيزيك ذرات بنيادي

شيمي

شيمي آلي

شيمي تجزيه

شيمي فيزيك

شيمي معدني

نانو شيمي

مهندسي حمل و نقل

حمل ونقل

زبان

زبان

مهندسي نساجي

الياف 

فناوري نساجي

پوشاك

شيمي نساجي و رنگ

مهندسي كشاورزي

علوم و مهندسي آب - آبياري و زهكشي

علوم و مهندسي آب - سازه هاي آبي

علوم و مهندسي آب - منابع آب

علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوه

علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي

علوم و مهندسي باغباني - توليد محصولات گلخانه اي

بيوتكنوژي كشاورزي - بيوتكنولوژي كشاورزي

توسعه روستايي - توسعه روستايي

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك -  شيمي وحاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك - بيولوژي وبيوتكنولوژي

مديريت منابع خاك - فيزيك وحفاظت خاك

مديريت منابع خاك - منابع خاك و ارزيابي

زراعت و اصلاح نباتات - ژنتيك و به نژادي گياهي

زراعت و اصلاح نباتات - آگروتكنولوژي

علوم دامي - تغديه دام

علوم دامي - فيزيولوژي دام و طيور

علوم دامي - تغذيه طيور

علوم دامي - ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور

علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي - زيست فناوري مواد غذايي

حشره شناسي - حشره شناسي كشاورزي

بيماري شناسي-  بيماري شناسي گياهي

مهندسي مكانيك بيوسيستم - طراحي و ساخت

مهندسي مكانيك بيوسيستم - فناوري پس از برداشت

مهندسي منابع طبيعي

علوم و مهندسي مرتع - مديريت مرتع

علوم و مهندسي مرتع - گياهان دارويي و صنعتي

علوم و مهندسي محيط زيست - مديريت و حفاظت تنوع زيستي

علوم و مهندسي محيط زيست - ارزيابي وآمايش سرزمين

علوم و مهندسي محيط زيست - آلودگي محيط زيست

علوم و مهندسي شيلات - تكثير و پرورش آبزيان

علوم و مهندسي شيلات - بوم شناسي آبزيان

علوم و مهندسي آبخيز-  سيلاب رودخانه

فني و مهندسي گلپايگان

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

مهندسي برق – قدرت

مهندسي مواد – شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

 

 

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

دی

روز: 

5