فراخوان بیست و نهمین و سی امین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 1400

بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه در دهه سوم آذر ماه سال جاری که تلفیق دو جشنواره دانشجوی نمونه سال­های 1399 و 1400 می­ باشد، از 20 آذر ماه آغاز شد.

زمان ثبت نام مقاضیان : 20 آذر تا 30 آذرماه 1400

آدرس سامانه ثبت نام: portal.saorg.ir

شایان ذکر است به دلیل تلفیق دو جشنواره با یکدیگر موارد ذیل به آیین نامه قبلی افزوده می گردد:

  • بند 2-4 آیین نامه مصوب سال 1398: حذف نیمسال بدون احتساب سنوات به دلیل مبتلا شدن دانشجو در سال گذشته به بیماری کرونا مجاز بوده و سابقه سنواتی نامبرده در نیمسال مذکور لحاظ نمی گردد.

  • بند 2-10 آیین نامه مصوب سال 1398:دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال 98 دانش آموخته شده اند، با رعایت بند 2-4 آیین نامه می توانند در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1400 شرکت نمایند.

  • بند 2-11 آئین نامه مصوب سال 1398: شرط سنی در جشنواره دانشجوی نمونه حداکثر 41 سال می باشد.

  • سه امتیاز به صورت افزوده به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمینه کرونا فعالیت داوطلبانه داشته اند.

لازم به ذکر است موارد مطروحه فوق، استثنائاً در جشنواره سال 1400 لحاظ گردیده و در جشنواره های سال های آتی اعمال نخواهد شد.

فراخوان جشنواره

آیین نامه جشنواره

 

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

آذر

روز: 

21